Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Γ.Θ. Βαφόπουλος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 5-8