Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Όλο και πιο πολύ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 67