Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Κάρολος Τσίζεκ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 39-43