Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Το παιδί», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 36