Είστε εδώ

Φράγκος Βασίλης, «Σχόλιο στη θεωρητική μου προσπάθεια», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 69-73