Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «Εφτά μέρες για την αιωνιότητα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 3-4