Είστε εδώ

Brecht Bertold, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Νυχτερινό καταφύγιο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 32