Είστε εδώ

Νικολινάκος Μιχάλης, «[Γεώργιος Θ. Βαφόπουλος]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 6