Είστε εδώ

Dadelsen Jean Paul de, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Ξεπερασμένο προσωρινά », Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 33