Είστε εδώ

Βαβούρης Σταύρος, «Παραίνεση για την Ηλέκτρα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 44-46