Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ιωνάς Νεόπουλος ή κάπως έτσι (απόσπασμα)», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 22-29