Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Περί αμφιβολίας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 14-21