Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Νέα ποιητικά βιβλία. Γιώργος Γεραλής, Αίθουσα αναμονής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 74