Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Νέα ποιητικά βιβλία. Τάκης Σινόπουλος: Μεταίχμιο Β', Ελένη», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 75