Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «Ο αγράμματος και η ωραία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 1-2