Είστε εδώ

Millay Edna St. Vincent, «Τι χείλη έχουν τα χείλη μου φιλήσει», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 68