σεξισμός, γλωσσικός [linguistic sexism]

σεξισμός, γλωσσικός [linguistic sexism]

Βλ. >φύλο και γλώσσα<