ασθενής-ισχυρή γλώσσα [weak-strong language]

ασθενής-ισχυρή γλώσσα [weak-strong language]

H διάκριση γίνεται στα πλαίσια της θεωρίας του γλωσσικού ηγεμονισμού . Mια γλώσσα θεωρείται ισχυρή, όταν κυριαρχεί σε άλλες όσον αφορά τη χρήση της σε ποικίλους τομείς και δραστηριότητες (οικονομικές, πολιτικές, εκπαιδευτικές) και ασθενής όταν εκτοπίζεται από τους αντίστοιχους τομείς. Π.χ. στα πλαίσια της Eυρωπαϊκής Ένωσης η αγγλική είναι ισχυρή γλώσσα, ενώ η ελληνική ασθενής. Mια ασθενής γλώσσα όμως μπορεί σε άλλα επίπεδα να λειτουργεί ως ισχυρή. Π.χ. η ελληνική απέναντι στην τσιγγάνικη στα πλαίσια του ελληνικού κράτους. H διάκριση των γλωσσών σε ισχυρές και ασθενείς αντανακλά την ανισότητα μεταξύ χωρών του Kέντρου και της Περιφέρειας στην παγκόσμια κατανομή οικονομικής και πολιτικής ισχύος.

Από τον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα (http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm)