αλφαβητικό σύστημα γραφής [alphabetic system of writing / script]

αλφαβητικό σύστημα γραφής [alphabetic system of writing / script]

Το σύστημα γραφής στο οποίο κάθε γράφημα τείνει να αναπαριστά ένα φώνημα. Τέτοιο είναι το ελληνικό σύστημα γραφής, π.χ. <λ>για το /l/. Λόγω όμως της ιστορικής ορθογραφίας που ισχύει τόσο στα ελληνικά όσο και στην πλειοψηφία των γλωσσών με μακρόχρονη γραπτή παράδοση, η αρχή της αντιστοιχίας «ένα γράφημα για κάθε φώνημα» πολύ συχνά καταστρατηγείται, π.χ. <ε> και <αι>για το /e/.

Από τον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα (http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm)

 

Πεδίο

γραφή