δάνειο [loan word]

δάνειο [loan word]

Βλ. >δανεισμός<