αμφισημία, δομική [structural ambiguity]

αμφισημία, δομική [structural ambiguity]

Βλ. >αμφισημία<

 

Πεδίο

σημασιολογία