προτασιακή σημασία [sentence meaning]

προτασιακή σημασία [sentence meaning]

Βλ. >σημασία<

 

Πεδίο

σημασιολογία