σημασιολογικά/σημασιακά συστατικά / χαρακτηριστικά [semantic components]

σημασιολογικά/σημασιακά συστατικά / χαρακτηριστικά [semantic components]

Βλ. >σημασιολογία<

 

Πεδίο

σημασιολογία