λεξική σημασία [lexical meaning]

λεξική σημασία [lexical meaning]

Βλ. >σημασία<

 

Πεδίο

σημασιολογία