αντιγραμματικός [ungrammatical]

αντιγραμματικός [ungrammatical]

Βλ. >γραμματικότητα<