έκταση [extension]

έκταση [extension]

Βλ. δήλωση, >σημασιολογία<

 

Πεδίο

σημασιολογία