Βιβλιογραφία

Λεξικά και Μελέτες Ορολογίας και Δάνειων Λέξεων 

Συνοππτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση

110 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Λατινικά - Νεολατινικές γλώσσες

  Συγγραφέας Τίτλος  
ARCL Adrados Francisco Τα δάνεια στη Βυζαντινή Ελληνική
ARCL Alessio G. Gli imprestiti dal Latino nei relitti bizantini dei dialetti dell’ Italia meridionale
ARCL Andriotis N. Besprechung : Kahane, H. and R., Italienische Ortsnamen in Griechenland
ARCL Bischoff B. Beck H.-G. Das italienisch-griechische Glossar der Handscrift e 14 (127) der Biblioteca Capitolare in Monza
ARCL Burgmann L. Λέξεις ρωμαϊκαί. Lateinische Wörter in Byzantinischen Rechtstexten
ARCL Buturas A. Ein Kapitel der historischen Grammatik der griechischen Sprache. Über die gegenseitigen Beziehungen der griechischen und der fremden Sprachen, besonders über die fremden Einflüsse auf das Griechische seit der nachklassischen Periode zur Gegenwart
ARCL Caracausi G. Etimologie italogreche
ARCL Contossopoulos, N. L’ influence du français sur le grec
ARCL Cortelazzo M. Italianismi nel Greco di Cefalonia
ARCL Cortelazzo M. L’ elemento romanzo nei portolani greci
Αναλυτική παρουσίαση