Βιβλιογραφία

Λεξικά και Μελέτες Ορολογίας και Δάνειων Λέξεων 

Συνοππτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση

110 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Ορολογίες

  Συγγραφέας Τίτλος  
BOOK Kazhdan A.P. κ.ά. (Επιμ.) The Oxford Dictionary of Byzantium
ARCL Andriotis N. Il mare nella lingua e nel folklore greco
ARCL Browning R. La terminologie médiévale du livre dans ses rapports avec la description codicologique,
ARCL Davies M.-Kathirithamby J. Greek insects
ARCL Dawkins R. M. Notes on the vocabulary of the Cypriote chronicle of Leontios Makhairas
ARCL Delatte A. Anecdota Atheniensia et alia. T. II. Textes grecs relatifs a l’ histoire des sciences
ARCL Diethart J. Lexikalische Rara in drei byzantinischen Mitgift und Heiratsgutlisten des 6.-8. Jh. Aus der Wiener Papayrussammlung
ARCL Dölger Fr. Φαγείν και πιείν
ARCL Georgacas D. Ichtyological terms for the sturgeon and etymology of the international terms botargo, caviar and congeners
ARCL Hesseling D. C. Les mots maritimes empruntés par le grec aux langues romannes
Αναλυτική παρουσίαση