Βιβλιογραφία

Λεξικά και Μελέτες Ορολογίας και Δάνειων Λέξεων 

Συνοππτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση

17 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Αλβανική και Σλαβικές γλώσσες

  Συγγραφέας Τίτλος  
ARCL Agostini P. Una parola balcanica e le sua etimologia «Kurva»
ARCL Andriotis N. Les langues balkaniques, Tendances parallèles et problème des structures au sujet du lexique
ARCL Bornträger E. Die slavischen Lehnwörter im Neugriechischen. Forschungsstand –Probleme –Perspektiven
ARCL Georgacas D. A graeco-slavic controversial problem reexamined: the -ιτσ- suffixes, in Byzantine, Medieval and Modern Greek; their origin and ethnological implications
ARCL Irmscher J. Die slavischen Sprachen und das Neugriechische
ARCL Meyer G. Neugriechische Studien II, Die Slavischen, Albanischen und Rumänischen Lehnwörter im Neugriechischen
ARCL Meyer G. Albanische Studien IV, Das griechisch-südrumänisch-albanesische Wortverzeichnis der Kavalliotis, herausgegeben und erklärt
ARCL Miklosich F. Die slavischen Elemente im Neugriechischen
ARCL Triantafyllidis M. Die Lehnwörter der mittelgriechischen Vulgärliteratur
ARCL Tzitzilis Chr. Balkanische Etymologien
Αναλυτική παρουσίαση