Βιβλιογραφία

Λεξικά και Μελέτες Ορολογίας και Δάνειων Λέξεων 

Συνοππτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση

281 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Προβολή όλων

  Συγγραφέας Τίτλος  
BOOK Kazhdan A.P. κ.ά. (Επιμ.) The Oxford Dictionary of Byzantium
ARCL Adrados Francisco Τα δάνεια στη Βυζαντινή Ελληνική
ARCL Agostini P. Una parola balcanica e le sua etimologia «Kurva»
ARCL Alessio G. Gli imprestiti dal Latino nei relitti bizantini dei dialetti dell’ Italia meridionale
ARCL Andriotis N. Besprechung : Kahane, H. and R., Italienische Ortsnamen in Griechenland
ARCL Andriotis N. Il mare nella lingua e nel folklore greco
ARCL Andriotis N. Les langues balkaniques, Tendances parallèles et problème des structures au sujet du lexique
ARCL Bischoff B. Beck H.-G. Das italienisch-griechische Glossar der Handscrift e 14 (127) der Biblioteca Capitolare in Monza
ARCL Bornträger E. Die slavischen Lehnwörter im Neugriechischen. Forschungsstand –Probleme –Perspektiven
ARCL Browning R. La terminologie médiévale du livre dans ses rapports avec la description codicologique,
Αναλυτική παρουσίαση