Βιβλιογραφία

Λεξικά και Μελέτες Ορολογίας και Δάνειων Λέξεων 

Συνοππτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση

36 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Τουρκική και άλλες ανατολικές γλώσσες (π.χ. περσική, αρμενική)

  Συγγραφέας Τίτλος  
ARCL Buturas A. Ein Kapitel der historischen Grammatik der griechischen Sprache. Über die gegenseitigen Beziehungen der griechischen und der fremden Sprachen, besonders über die fremden Einflüsse auf das Griechische seit der nachklassischen Periode zur Gegenwart
ARCL Cortelazzo M. Corrispondenze italo-balcaniche nei prestiti dal turco
ARCL Dawkins R. M. The vocabulary of the Medieval Cypriot Chronicle of Leontios Machairas
ARCL Fraenkel S. Orientalisches im Byzantinischen
ARCL Georgiadis P. Die lautlichen Veränderungen der türkischen Lehnwörtern im Griechischen
ARCL Hasselt (van) F.G. Idiomatic parallels in Turkish and modern Greek
ARCL Hemmerdinger B. 158 noms communs grecs d’ origine iranienne. D’ Eschyle au grec moderne
ARCL Hemmerdinger B. 173 noms communs grecs d’ origine iranienne
ARCL Kahane H. & R. Tietze A. The Lingua Franca in the Levant. Turkish Nautical terms of Italian and Greek origin
ARCL Lindenburg M. A. Turkse woorden in Griekse mond (=Τουρκικές λέξεις στην ελληνική γλώσσα)
Αναλυτική παρουσίαση