Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος all, τεύχος all

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ατμόσφαιρα 1949», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 1-2

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Απόγευμα», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 2

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Είναι πολλή η ελευθερία που μας δόθηκε», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 2-3

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Στο φίλο που πάει για δάσκαλος», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 3

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ρημαγμένο νταμάρι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 4

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Από κορμί σε κορμί», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 4

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Εγκαταλείπω την ποίηση», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 5

Σαπφώ, «1 [Άλλοι τους καβαλλάρηδες κι άλλοι τους μελαψούς]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 5

Σαπφώ, «2 [Καλότυχος εκείνος που κοντά σου]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 5-6

Σαπφώ, «3 [Όπως τον υάκινθο οι τσομπάνοι στα βουνά]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 6

Οράτιος, «1 [Όσο παιδί είσαι ακόμα, μη καταφρονείς]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 6

Οράτιος, «2 [Το ρόδινο λαιμό του ωραίου Τηλέφου]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 6

Οράτιος, «3 [Μες στη βαθιά κοιλάδα, όπου τα φίδια]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 6-7

Οράτιος, «4 [Αχ, ποιο κοκκίνισμα και ποιος συγκρατημός]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 7

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Η βροχή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 7-9

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[Σημείωμα]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 9-10

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ποίηση. Ζωή Καρέλλη: Αντιθέσεις. (Ποιήματα). Αθήνα, Δίφρος, 1957», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 10-12

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ποίηση. Πάνος Θασίτης: Πράγματα. (Ποιήματα). Θεσσαλονίκη, Νέα Πορεία, 1957», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 12-13

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Πεζογραφία. Γιώργος Δέλιος: Οικογένεια. (Μυθιστόρημα). Θεσσαλονίκη, 1957», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 13-14

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Πεζογραφία. Τηλ. Αλαβέρας: Το ρολόγι. (Πεζογράφημα). Θεσσαλονίκη, Νέα Πορεία, 1957», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 14-15

Ελύτης Οδυσσέας, «Ο αγράμματος και η ωραία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 1-2

Ελύτης Οδυσσέας, «Η αυτοψία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 2-3

Ελύτης Οδυσσέας, «Εφτά μέρες για την αιωνιότητα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 3-4

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Γ.Θ. Βαφόπουλος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 5-8

Νικολινάκος Μιχάλης, «[Γεώργιος Θ. Βαφόπουλος]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 6

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Το καλεντάρι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 8-9

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Το δάπεδο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 10-11

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Η ελεγεία των αδελφών», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 11-13

Καρέλλη Ζωή, «Περί αμφιβολίας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 14-21

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ιωνάς Νεόπουλος ή κάπως έτσι (απόσπασμα)», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 22-29

Rilke Rainer Maria, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Ημέρα φθινοπώρου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 30

Werfel Franz, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Τραγούδι των νεκρών», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 30-31

Trakl Georg, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Καθ' οδόν», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 31-32

Brecht Bertold, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Νυχτερινό καταφύγιο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 32

Dadelsen Jean Paul de, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Ξεπερασμένο προσωρινά», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 33

Benn Gottfried, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Υπουργός των εξωτερικών», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 33-35

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Κάρολος Τσίζεκ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 36-39

Πετρόπουλος Ηλίας, «Κάρολος Τσίζεκ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 39-43

Τσίζεκ Κάρολος, «Το παιδί», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 36

Τσίζεκ Κάρολος, «Περιστέρια», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 37

Τσίζεκ Κάρολος, «Η γειτόνισσα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 38

Τσίζεκ Κάρολος, «Γυμνά στη θάλασσα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 39

Τσίζεκ Κάρολος, «Πουλί», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 40

Τσίζεκ Κάρολος, «Γυναικεία μορφή», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 41

Τσίζεκ Κάρολος, «Αυτοπροσωπογραφία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 42

Τσίζεκ Κάρολος, «Σχέδιο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 42

Τσίζεκ Κάρολος, «Στάμνα στο παράθυρο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 42

Τσίζεκ Κάρολος, «Σχέδιο για εξώφυλλο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 43

Τσίζεκ Κάρολος, «Σχέδιο για εξώφυλλο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958), σ. 43