Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Δοκίμιο. Βασίλης Φράγκος: 1) Προς ένα διαλεκτικό περσονναλισμό.— 2) Για ένα ιστορικό διαλεκτικό περσονναλισμό.— 3) Για μια διαλεκτική περσονναλιστική ανθρωπολογία. 4) Πέρα από το λενινισμό.— 5) Ελληνικός προοδευτικός δρόμος. (Φιλοσοφικές και πολιτικές ανακοινώσεις). Θεσσαλονίκη, 1955, 1957», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 15-16