Είστε εδώ

Σαπφώ, «1 [Άλλοι τους καβαλλάρηδες κι άλλοι τους μελαψούς]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 5