Είστε εδώ

Σαπφώ, «3 [Όπως τον υάκινθο οι τσομπάνοι στα βουνά]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 6