Είστε εδώ

Οράτιος, «3 [Μες στη βαθιά κοιλάδα, όπου τα φίδια]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 6-7