Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Η βροχή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 7-9