Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος all, τεύχος all

Θεοδωρακόπουλος Λουκάς, «Ανταρσία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 14-15

Θεοδωρακόπουλος Λουκάς, «Εκείνη και το χέρι της», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 15

Θεοδωρακόπουλος Λουκάς, «Ο ξένος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 15

Θεοδωρακόπουλος Λουκάς, «Το σπίτι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 16

Θεοδωρακόπουλος Λουκάς, «Το κάδρο με τη γέφυρα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 16

Θεοδωρακόπουλος Λουκάς, «Τα πρόσωπα των αρχαίων θεών», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 17

Θεοδωρακόπουλος Λουκάς, «Το παράθυρο κι΄ η παγωνιά», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 17

Dos Passos John, «Τέχνη και Ισαδώρα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 18-23

Τσίζεκ Κάρολος, «Πετρ Μπέζρουτς», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 24-26

Bezruč Petr, «Το κόκκινο λουλούδι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 27

Bezruč Petr, «Κύγιοβ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 27

Bezruč Petr, «70000», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 28

Bezruč Petr, «Βέρμπιτσε», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 28-29

Bezruč Petr, «Λεωνίδας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 29-30

Bezruč Petr, «Ποιος θαρθεί στη θέση μου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 30

Bezruč Petr, «Το σκιάχτρο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 31

Bezruč Petr, «Τα δάση της Σιλεσίας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 32

(ανυπόγραφο), «Άποψη του Μπέσκυντυ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 32

Καχτίτσης Νίκος, «Ποιοι οι φίλοι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 33-46

Price P., «[Νίκος Καχτίτσης]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 33

Ιωάννου Γιώργος, «Σ΄ένα παλιό τούρκικο σπίτι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 47

Ιωάννου Γιώργος, «Σαν τη μητέρα, αλήθεια», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 47

Ιωάννου Γιώργος, «Το κυνήγημα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 48

Ιωάννου Γιώργος, «Το φως του δήμου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 48

Ιωάννου Γιώργος, «Υποψία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 48

Ιωάννου Γιώργος, «Το διάστημα της σιωπής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 49

Ιωάννου Γιώργος, «Στα πρόθυρα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 49

Ιωάννου Γιώργος, «Δεν έχει τέλος ο πνιγμός», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 49

Ιωάννου Γιώργος, «Είδα το τέλος μου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 50

Ιωάννου Γιώργος, «Το μαρτύριο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 50

Ιωάννου Γιώργος, «Αυτό το απόστημα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 50

(ανυπόγραφο), «Γιώργος Παραλής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 51

(ανυπόγραφο), «[Γιώργος Παραλής]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 51

Πετρόπουλος Ηλίας, «Γιώργος Παραλής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 51-62

(ανυπόγραφο), «[Τοπίο Χαλκιδικής]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 52

Πετρόπουλος Ηλίας, «[Σχέδιο]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 52

Πετρόπουλος Ηλίας, «[Σχέδιο]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 52

Παραλής Γιώργος, «Τοπίο Χαλκιδικής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 53

Παραλής Γιώργος, «Τοπίο Χαλκιδικής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 53

Παραλής Γιώργος, «Κρίνος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 54

Παραλής Γιώργος, «Ναυάγιο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 55

Παραλής Γιώργος, «Τελευταία γαλήνη», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 55

Παραλής Γιώργος, «Το σπίτι με τη σκαμνιά», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 56

Παραλής Γιώργος, «Ώρα γαλήνης», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 57

Παραλής Γιώργος, «Διαμαρτυρία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 58

Παραλής Γιώργος, «Αγωνία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 59

Παραλής Γιώργος, «Τραγικό», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 59

Παραλής Γιώργος, «Πέτρινο παραμύθι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 60

Παραλής Γιώργος, «Ματαιότης και θλίψις», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 61

Παραλής Γιώργος, «Χορτιάτης», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 61