Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ποίηση. Πάνος Θασίτης: Πράγματα. (Ποιήματα). Θεσσαλονίκη, Νέα Πορεία, 1957», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 12-13