Είστε εδώ

Σαπφώ, «2 [Καλότυχος εκείνος που κοντά σου]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 5-6