Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ατμόσφαιρα 1949», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 1-2