Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[Σημείωμα]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 9-10