Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Από κορμί σε κορμί», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1958), σ. 4