Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1976, τεύχος 14

Guillevic, «Ισοσκελές τρίγωνο», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 120

Guillevic, «Ισόπλευρο τρίγωνο», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 121

Guillevic, «Εφαπτομένη», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 121

Guillevic, «Μικτή γραμμή», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 121-122

Guillevic, «Σκαληνό τρίγωνο», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 122

Guillevic, «Παράλληλοι-1», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 122-123

Guillevic, «Παράλληλοι-2», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 123

Guillevic, «Ημιτονοειδής», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 123-124

Guillevic, «Καμπυλοειδής», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 124

Guillevic, «Σημείο τομής», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 124

Guillevic, «Τραπέζιον», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 125

Guillevic, «Οξεία γωνία», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 125

Guillevic, «Διαγώνιος», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 126

«Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. (εσώφυλλο)

Κυριαζόπουλος Βασίλειος Δ., «Οι φωτογραφίες του Παπαδιαμάντη», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 105-119

Νιρβάνας Παύλος, «Φωτογραφία Νιρβάνα, 1906 (Παναθήναια)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 106

Νιρβάνας Παύλος, «Φωτογραφία Νιρβάνα, 1906 (Α. Παπαδιαμάντη Γράμματα)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 107

Νιρβάνας Παύλος, «Φωτογραφία Νιρβάνα, 1906 (Αρχείο Β. Κυριαζόπουλου)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 108

(ανυπόγραφο), «Αφιέρωση Νιρβάνα πίσω από τη φωτογραφία», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 109

(ανυπόγραφο), «Φωτογραφία τραβηγμένη από άγνωστο (Η νήσος Σκίαθος)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 110

(ανυπόγραφο), «Φωτογραφία τραβηγμένη από άγνωστο (Παπαδιαμάντης)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 111

(ανυπόγραφο), «Φωτογραφία τραβηγμένη από άγνωστο (Ο Καλλιτέχνης)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 112

Χατζόπουλος Γεώργιος, «Φωτογραφία Γ. Χατζόπουλου (Νέα Ζωή Αλεξανδρείας)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 114

Χατζόπουλος Γεώργιος, «Φωτογραφία Γ. Χατζόπουλου (Ο Καλλιτέχνης)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 115

Καραβίτης Βασίλης, «Guillevic», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 120

Garcia Marquez Gabriel, «Η κηδεία της Μεγάλης Μάμας», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 127-142

Σωτηριάδου Κλαίτη, «[Gabriel García Márquez]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 127

Τσίζεκ Κάρολος, «Γιαν Σκάτσελ», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 143

(ανυπόγραφο), «[Jan Skácel]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 143

Skácel Jan, «Επισκέψεις», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 143-144

Skácel Jan, «Ποίημα που αρνείται να έχει τίτλο», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 144

Skácel Jan, «Ο κανόνας των πεπειραμένων τζόκεϋ», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 144-145

Skácel Jan, «Χωριάτικη Pietà», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 145-146

Skácel Jan, «Που έχουμε στο σπίτι μας το αλάτι», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 147

Skácel Jan, «Ο δρόμος για το σπίτι μας», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 147-148

Skácel Jan, «Πώς έρχονται στον κόσμο τα μοσχαράκια», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 148-149

Skácel Jan, «Ο άνεμος που ονομάζεται Γιάρομιρ», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 149

Skácel Jan, «Τι έμεινε απ' τον άγγελο», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 149-150

Skácel Jan, «Το Ζνόροβυ τη νύχτα», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 150-151

Skácel Jan, «Ένα άλλο ποίημα για την καρδιά», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 151

Skácel Jan, «Οβολός για τον Χάροντα», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 151

Skácel Jan, «Νανούρισμα», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 152

Πατσώνης Γιάννης, «Αναμνηστική φωτογραφία», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 153-155

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[όπου και να ταξιδέψω]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 156

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[το κατεστημένο]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 156

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[τα πρόβατα απήργησαν]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 156

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[οι ποιητές των ημερών που ζούμε]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 156

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[οι ένοχοι στο σκαμνί]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 156

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[ακόμη και ο σύλλογος ευνούχων]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 156

Αράγης Γιώργος, «Διαβλητά σχήματα», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 157-161