Είστε εδώ

Skácel Jan, «Ποίημα που αρνείται να έχει τίτλο», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 144