Είστε εδώ

Skácel Jan, «Τι έμεινε απ' τον άγγελο», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 149-150