Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αφιέρωση Νιρβάνα πίσω από τη φωτογραφία», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 109