Είστε εδώ

Skácel Jan, «Ένα άλλο ποίημα για την καρδιά», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 151