Είστε εδώ

Χατζόπουλος Γεώργιος, «Φωτογραφία Γ. Χατζόπουλου (Νέα Ζωή Αλεξανδρείας)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 114