Είστε εδώ

Guillevic, «Ημιτονοειδής», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 123-124